Tai Yi

Wudang Sanfeng

 

Tai Yi Wu Xing Chuan (5 Elemente)

 

Tai Yi Xuanwu Xing Chuan (Krieger Xuanwu)

 

Tai He Chuan (große Harmonie)

 

Tai Yi Xuanmen Jian